Family Serranidae (Sea basses: groupers and fairy basslets)

Genus

TaxonVernacular name (ENG)VideosPhotos
 Acanthistius (11)00
Aethaloperca (1)03
Alphestes (3)01
 Anatolanthias (1)00
Anthias (14)113
Anyperodon (1)08
 Aporops (1)00
 Aulacocephalus (1)00
 Baldwinella (2)00
 Bathyanthias (3)00
Belonoperca (2)03
 Bullisichthys (1)00
 Caesioperca (2)00
 Caesioscorpis (1)00
 Caprodon (3)00
Centropristis (5)02
Cephalopholis (24)165
 Chelidoperca (8)00
 Choranthias (2)00
 Cratinus (1)00
Cromileptes (1)03
 Dactylanthias (2)00
Dermatolepis (3)05
Diplectrum (12)05
Diploprion (2)07
 Dules (1)00
 Epinephelides (1)00
Epinephelus (88)1115
 Giganthias (2)00
 Gonioplectrus (1)00
Gracila (1)08
Grammistes (1)05
 Grammistops (1)00
 Hemanthias (5)00
 Hemilutjanus (1)00
 Holanthias (2)00
 Hypoplectrodes (8)00
Hypoplectrus (18)023
 Hyporthodus (14)00
 Jeboehlkia (1)00
 Lepidoperca (10)00
Liopropoma (31)01
Luzonichthys (6)01
 Meganthias (4)00
Mycteroperca (15)122
 Nemanthias (1)00
 Niphon (1)00
 Odontanthias (15)00
 Othos (1)00
Paralabrax (10)03
Paranthias (2)03
 Parasphyraenops (2)00
 Plectranthias (51)00
Plectropomus (9)017
Pogonoperca (2)02
 Pronotogrammus (3)00
Pseudanthias (67)056
 Pseudogramma (11)00
 Rabaulichthys (4)00
 Rainfordia (1)00
Rypticus (10)010
 Sacura (4)00
 Saloptia (1)00
 Schultzea (1)00
 Selenanthias (3)00
Serraniculus (1)01
Serranocirrhitus (1)01
Serranus (33)040
 Suttonia (3)00
 Tosana (1)00
 Tosanoides (4)00
 Trachypoma (1)00
 Triso (1)00
Variola (2)015
 Zalanthias (1)00

Species

Species profile
  • Is marine

Vernacular names for family Serranidae

LanguageNameSource
Englishsea basses: groupers and fairy bassletsWorms
GermanZackenbarscheWorms
JapaneseハタWorms
SwedishhavsabborrfiskarWorms
View more info about this Family at