Family Actiniidae

Genus

TaxonVernacular name (ENG)VideosPhotos
Actinia (62)03
 Actinioides00
 Actinopsis (1)00
Actinostella (10)01
Anemonia (21)017
 Antheopsis (2)00
 Anthopleura (47)00
 Anthostella (2)00
 Asteractis00
Aulactinia (10)01
Bolocera (9)02
 Boloceropsis (1)00
 Bunodactis (20)00
 Bunodosoma (14)00
 Cladactella (2)00
Condylactis (4)04
 Cribrina (2)00
Cribrinopsis (8)010
Dofleinia (1)02
Entacmaea (2)03
 Epiactis (20)00
 Glyphoperidium (1)00
 Gyractis (2)00
 Gyrostoma (11)00
 Henactis (1)00
 Isactinia (3)00
 Isanemonia (1)00
 Isantheopsis (1)00
 Isoaulactinia (2)00
 Isosicyonis (2)00
 Isotealia (2)00
 Korsaranthus (1)00
 Leipsiceras (2)00
 Macrodactyla (2)00
 Mesactinia (1)00
 Myonanthus (2)00
 Neocondylactis (1)00
 Neoparacondylactis (1)00
 Onubactis (1)00
 Oulactis (7)00
 Parabunodactis (2)00
 Paracondylactis (2)00
 Paranemonia (2)00
 Parantheopsis (4)00
 Paratealia (1)00
 Phialoba (1)00
 Phlyctenactis (2)00
 Phlyctenanthus (2)00
 Phyllactis (4)00
 Phymactis (6)00
 Phymanthea (1)00
 Pseudactinia (4)00
 Spheractis (1)00
 Stylobates (4)00
 Synantheopsis (2)00
 Tealianthus (1)00
Urticina (14)011
 Urticinopsis (2)00

Species

Species profile
  • Is marine

Vernacular names for family Actiniidae

LanguageNameSource
JapaneseウメボシイソギンチャクWorms
View more info about this Family at