15 Jul 2019 18:04 CEST

Identification state

Verified
by Josep Vilanova
Josep Vilanova's picture

Taxon Hermodice carunculata (129831) has been changed to Coscinasterias tenuispina (123795)

Josep Vilanova's picture

Hola Albert, el que has pujat al web és una estrella de mar.  Més ben dit "la pota d'una estrella de mar". Aquesta espècie  té una gran capacitat de regeneració,  i en aquwst cas des d'un apota s'està regenerant un nou individu que amb el temps podrà  tenir fins a 10 braços!!

 Era fàcil de confondre amb el poliquet ( cuc) amb la que l'has etiquetat.

 

 merci per l'aportació!!

Albert Ribas, SC10498. Accessible at https://sealifecollection.org/p/10498.

Extended version
Albert Ribas, SC10498. Photo of Coscinasterias tenuispina. Accessible at https://sealifecollection.org/p/10498.

Embed this photo

← Click inside, copy the code and then paste it into your web page code. Show me the embed as it will appear.

© All Rights Reserved

This media published on the Sealife Collection is protected by Copyright.
It cannot be reproduced without the express written permission of the author.